Om oss

Musangen Motor ble startet 1. juli 1996. Navnet Musangen er tatt fra gården som verkstedet ligger på. Gården Musangen Nordre er en korngård på ca. 150 mål. Eies av samme person som driver verkstedet.

Verkstedet som ligger i det gamle fjøset er på 100 kvm og rommer både gammelt velprøvd utstyr og nye topp moderne maskiner. Har pr. i dag utstyr for overhaling av topplokk (seter, ventiler, styringer, planing, glassblåsing), balansering av veivaksler og mellomaksler. Honeutstyr for sylindere. Dreibenk fresemaskin plansliper div bormaskiner delevasker pluss en mengde håndverkty og annet utstyr som man trenger for å reparere/overhale motorer.

35 års erfaring fra maskinering, både motordeler og mekanisk produksjon.

Vinteren 1994-95 overtok jeg gården og da var det naturlig å bruke gårdsverkstedet til å lage seg en arbeidsplass.

Våren 2008 ble det anskaffet to stk CNC-maskiner. Disse har stått for den vesentlige omsetningen til verkstedet. Det er nå i 2015 investert i et nyere maskineringssenter, med tanke på å skifte ut det gamle maskineringssenteret fra 1984, og for å øke produksjonen. Se bilder under CNC.

Vennlig hilsen
Bjørn Torp
Innehaver
Telefon: 977 92 117
Epost: btorp@musangen.no
Åpningstider:
Man – fre: 07.30 – 15.30
Utover dette etter avtale.